Loading…

Apie Mus

UAB (JSC) „TRANSLINAS“ – privataus kapitalo tarptautiniu mastu veikianti transporto paslaugų įmonė, kurios pagrindinė veiklos sritis – logistika ir naujų bei naudotų automobilių transportavimas. Mes rūpinamės, kad klientai mus vertintų kaip neatskiriamą jų veiklos dalį, o tai palaiko ilgalaikius verslo santykius ir orientyrą į nuolatinį logistikos aspektų tobulinimą. Vienas iš pagrindinių tikslų – tapti tvirtu ir […]

Über uns

GmbH „TRANSLINAS“ ist ein privates Transportunternehmen, das international tätig ist. Die Haupttätigkeit befasst sich um Logistik und Transport von Neu- und Gebrauchtwagen. Wir sorgen dafür, dass  unsere Kunden uns als Bestandteil ihrer Tätigkeit schätzen. Dies unterstützt die langfristige Geschäftsbeziehung und ein Meilenstein in der kontinuierlichen Verbesserung der logistischen Aspekte. Eines der wichtigsten Ziele ist es […]

Про нас

ЗАО „TRANSLINAS“– это транспортная компания международного масштаба с частным капиталом, основное направление деятельности которой- логистика и перевозка новых и подержанных автомобилей. Мы заботимся, чтобы наши клиенты считали нас неотьемлемой частью своей деятельности, что позволяет поддерживать долгосрочные деловые отношения и является ориентиром в постоянное совершенствование аспектов логистики. Одна из наших главных целей- быть прочным и надежным […]